Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.  σε πλήρη υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και με οδηγό τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, προτάσσει την ανακύκλωση διάμεσου και του Δικτύου ΦΟΔΣΑ στοχεύοντας στην: 

Alt
1
στάδιο

Διαλογή στην πηγή / Συμμετοχή του Πολίτη

Α. Οι δημότες διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό (ή στο σημείο παραγωγής των απορριμμάτων). Οι συσκευασίες συλλέγονται το δυνατόν καθαρές από τα υπολείμματα και οι ογκώδεις να είναι συμπιεσμένες και διπλωμένες.

Alt

Β. Στη συνέχεια οι πολίτες απορρίπτουν τις συσκευασίες που έχουν συλλέξει στους ειδικούς μπλε κάδους που έχει διαθέσει η ΕΕΑΑ στον Δήμο και έχουν τοποθετηθεί με ευθύνη του στις γειτονιές. Οι συσκευασίες πρέπει πάντα να ρίχνονται χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.

2
στάδιο

Αποκομιδή

Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της αποκομιδής, που πραγματοποιείται με την ευθύνη των Δήμων, χρησιμοποιώντας τα ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα, που η ΕΕΑΑ τους έχει διαθέσει.

Alt
3
στάδιο

Διαλογή στα ΚΔΑΥ

Σε αυτή τη φάση, το περιεχόμενο των μπλε κάδων με τα απόβλητα συσκευασίας:
Μεταφέρεται, με ευθύνη του συνεργαζόμενου Δήμου, στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).

Alt

Εκεί, πραγματοποιείται η διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους κατηγορίες όπως: χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, διάφορα είδη πλαστικών συσκευασιών (PET, HDPE κ.α.), πλαστικό φιλμ, γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο.

4
στάδιο

Συμπίεση - δεματοποίηση

Στο τελικό στάδιο τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (με εξαίρεση το γυαλί και τον λευκοσίδηρο που αποθηκεύονται σε ειδικά κιβώτια) δεματοποιούνται και προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες προς την περαιτέρω αξιοποίησή τους ώστε να γίνουν νέα χρήσιμα υλικά.

Alt

Συγκεκριμένα η ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. θα προωθεί και θα αναπτύξει περαιτέρω τα κατώθι:

Τέλος προβλέπεται η συνεργασία με το σύνολο των ΣΣΕΔ και η επέκταση αυτής όπου απαιτηθεί από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου την Ορθή Εναλλακτική Διαχείριση των Ειδικών αυτών Ρευμάτων Ανακύκλωσης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ΣΣΕΔ προς συνεργασία με τον Φορέα & Δήμο.
ΕΔΟΕ , ΕΕΑΑ , AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , ΕΝΔΙΑΛΕ , ECOELASTIKA , ΑΦΗΣ , ΑΝΑΚΕΜ ΑΕΕΚ

** όπου προβλέπεται η συνεργασία για την συλλογή και τελική διάθεση των υλικών που διαχειρίζονται υπό το νομικό πλαίσιο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ θα υπάρχει συνεργασία με αδειοδοτημενους συνεργάτες των ΣΣΕΔ.