Νομοθετικό πλαίσιο ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
Παρακάτω ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της εταιρείας ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
  • 1. ΕΣΔΑ 2020-2030

  • 2. ΕΣΔΑ 2015-2020