26 Ιαν 2022 10:39 AM
Έναρξη συνεργασίας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Ο Φορέας Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τοποθετηθεί τέσσερεις μικροί κάδοι διακριτής συλλογής και μία πράσινη γωνιά και στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Μαστίχας Χίου, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του μεγαλύτερου μουσείου του νησιού στο δίκτυο ανακύκλωσης.

Στη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση είναι θέμα παιδείας και ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. Σήμερα, η ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να το διαχειριστούμε σωστά αποτελεί προτεραιότητα και κύριο άξονα στην προσπάθειά μας για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Η υιοθέτηση μιας θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και κατά συνέπεια η ανακύκλωση, ως μια προσπάθεια για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, μάς αφορά όλους.

Μελλοντικός στόχος είναι να οργανώσουμε σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και τη σημασία της, στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, σε συνεργασία με το ΠΙΟΠ.

 

img_20220105_115738.jpg