30 Μαρ 2022 12:05 PM
Alt

Η Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε. επισκέφθηκε το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χίου, την 29η Μαρτίου 2022, προκειμένου να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς και  μαθητές για τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την παρουσίαση της εταιρείας με θέμα «Διαλογή στην πηγή». Στη συνέχεια, εκπαιδευτικοί και μαθητές παρουσίασαν κατασκευές δείχνοντας τον τρόπο για μια «δεύτερη ζωή» των ανακυκλώσιμων υλικών και ακολούθησε σχετική συζήτηση στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης των υλικών αλλά και της ανακύκλωσης ως μια καθημερινή συνήθεια.