ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

 Στο πλαίσιο του ΟΣΔΑ που εφαρμόζει η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. και σε συνέχεια του προγράμματος, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών και των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών και με  μέλη  των Δ.Σ. των  συλλόγων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών  και οικοδόμων.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε το σύνολο του Νέου Εθνικού Πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και αποσαφηνίστηκαν τόσο οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών ΑΕΚΚ όσο και ο ρόλος των ΟΤΑ στην Ανακύκλωση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Καταγράφηκε το σύνολο των προβληματισμών, επιλυθήκαν σχετικές απορίες και επιχειρήθηκε να βρεθούν λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Φορείς.

Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. άμεσα θα  συντάξει σχετική επιστολή προς το ΣΣΕΔ, προκρίνοντας την βέλτιστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός: η Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η εταιρεία, με σειρά συναντήσεων, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην διαχείριση των μπαζών.

Δεν τα πετάμε, γιατί είναι πηγή πρώτων υλών και γιατί προστατεύουμε το περιβάλλον. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι πλέον άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε  Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Με την Εναλλακτική Διαχείριση συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που μπορεί να ανταποκριθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Δίνει μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ζωής για τα υλικά.

Η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων εφαρμόζεται και στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δηλαδή σ’ αυτά που αποκαλούμε μπάζα.