• Σε ποια περιοχή βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Χίου;

  Απάντηση

  Ο ΧΥΤΑ του Δ. Χίου εντοπίζεται δυτικά της οδού «Αρμολίων – Βέσσας», στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Πόδορας».  Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα... περισσότερα

 • Ποια είναι η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Χίου;

  Απάντηση

  Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ είναι 86,3 στρέμματα με τον ενεργό χώρο διάθεσης να καλύπτει 51.553 m2 συνολικά και έχει χωριστεί σε δύο φάσεις λειτουργίας την Α’ και την Β’ φάση, οι οποίες... περισσότερα

 • Στο ΧΥΤΑ Χίου γίνονται αποδεκτά όλα τα απόβλητα;

  Στο ΧΥΤΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζονται με αυτά στερεά απόβλητα (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ κεφ. 20, Απόφαση 94/3/ΕΚ.) και κανένα επικίνδυνο απόβλητο όπως... περισσότερα

 • Ο ΧΥΤΑ Χίου επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή; 

  Προκειμένου να επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά αποδεκτή λειτουργία της μονάδας,  είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών που αφορούν την παρακολούθηση – καταγραφή και αξιολόγηση μιας σειράς... περισσότερα

 • Mε την ολοκλήρωση της περατότητας του ΧΥΤΑ Χίου ποια θα είναι η επόμενη ημέρα;

  Με το πέρας λειτουργίας ή/και με την ολοκλήρωση επί μέρους τμημάτων του χώρου υγειονομικής ταφής αρχίζουν οι εργασίες και τα έργα τελικής κάλυψης και επανένταξης του χώρου στο φυσικό περιβάλλον. Στην... περισσότερα

 • Έχει σχεδιαστεί η επόμενη φάση για το ΧΥΤΑ Χίου;

  Σήμερα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων γίνεται στην Α’ φάση, με έναρξη λειτουργίας τον Οκτώβριο του 2012,η οποία αναπτύσσεται σε έκταση 29.74 στρέμματα με ωφέλιμη χωρητικότητα 356.886 κυβικά μέτρα.... περισσότερα

 • Τι περιλαμβάνει ο ΧΥΤΑ Χίου;

  - Κτίριο διοίκησης
  -  Φυλάκιο εισόδου - Ζυγιστήριο  
  -  Γεφυροπλάστιγγα  
  -  Συνεργείο  
  -  Κτίριο ενέργειας 
  -  Περίφραξη –... περισσότερα

 • Ποια τα χρακτηριστικά της υγειονομική ταφής;

  Τα κυριότερα χρακτηριστικά της υγειονομικής ταφής σε σχέση με άλλες μεθόδους διάθεσης απορριμμάτων, τα οποία και την επέβαλαν σαν την πιο διαδεδομένη μέθοδο διεθνώς, είναι τα ακόλουθα:

 • Ποια είναι η συνολική έκταση του ΧΥΤΑ Χίου;

  Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ είναι 86,3 στρέμματα με τον ενεργό χώρο διάθεσης να καλύπτει 51.553 m2 συνολικά... περισσότερα

 • Ποία είναι η διαδικασία λειτουργίας του ΧΥΤΆ Χίου;

  Η είσοδος των απορριμματοφόρων γίνεται μέσω της κεντρικής πύλης εισόδου, όπου κατά την είσοδό τους τα οχήματα ζυγίζονται στην ειδική γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ.
  Μετά τη ζύγισή τους τα οχήματα ακολουθούν... περισσότερα