Ποια είναι η συνολική έκταση του ΧΥΤΑ Χίου;

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ είναι 86,3 στρέμματα με τον ενεργό χώρο διάθεσης να καλύπτει 51.553 m2 συνολικά και έχει χωριστεί σε δύο φάσεις λειτουργίας την Α’ και την Β’ φάση, οι οποίες εξυπηρετούν τους Δήμους μετόχους του ΦΟΔΣΑ

Περισσότερες συχνές ερωτήσεις

Τα κυριότερα χρακτηριστικά της υγειονομικής ταφής σε σχέση με άλλες μεθόδους διάθεσης απορριμμάτων, τα οποία και την επέβαλαν σαν την πιο διαδεδομένη μέθοδο διεθνώς, είναι τα ακόλουθα:

 • Είναι μία μέθοδος τεχνικά απλή και αποτελεσματική ενώ η λειτουργία της δεν απαιτεί προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις. Ο σχετικός μηχανολογικός εξοπλισμός είναι οικείος σ’ όλον τον πληθυσμό, ανθεκτικός, με ευχέρεια επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών.
 • Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής από τις δημοτικές αρχές (αλλά και το κοινό) γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
 • Η υγειονομική ταφή έχει χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.
 • Η υγειονομική ταφή είναι εξαιρετικά λειτουργική μέθοδος δεδομένου ότι:  Ο χώρος διάθεσης μπορεί να δεχθεί ετερογενή απορρίμματα.  Ευνοείται από τα εδαφομορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της χώρας μας (π.χ. ορεινοί όγκοι, άρα εύκολη απόκρυψη)  Η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν επηρεάζεται από τις έντονες εποχιακές διακυμάνσεις στην ποσότητα και σύσταση των απορριμμάτων.
 • Η υγειονομική ταφή μπορεί να συμβάλει στην αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή στην αποκατάσταση άλλων, που έχουν πληγεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. παλιά λατομεία), διαμορφώνοντας στην τελική μορφή της, χώρο πράσινου, αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ.

Συμπιέζω: Τα πλαστικά μπουκάλια, όπως του νερού, είναι καλό να συμπιέζονται προκειμένου να μην πιάνουν χώρο.
Πλένω: Συσκευασίες από γιαούρτια, αλουμινένια κουτιά από αναψυκτικά, κονσέρβες και απορρυπαντικά θα πρέπει να ξεπλένονται ελαφρώς, ώστε να μην περιέχουν υπολείμματα τροφών, λάδια ή άλλα υγρά. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις συσκευασίες που βάζουμε στην ανακύκλωση.
Δεν σκίζω: Ανακυκλώνουμε ολόκληρα φύλλα χαρτιού, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. διπλωμένα, ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο.
Αφαιρώ καπάκια: Καλό είναι να ξεπλένονται ελαφρώς τα γυάλινα μπουκάλια, ενώ όταν διαθέτουν πλαστικά ή μεταλλικά καπάκια, αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται για να διευκολύνεται ο διαχωρισμός των υλικών. Το ιδανικό είναι να αφαιρούνταικαι οι ετικέτες από τα μπουκάλια, όπου αυτό είναι δυνατό.

ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
• Συσκευασίες από αλουμίνιο (π.χ. αναψυκτικά, κονσέρβες κ.ά.)
• Συσκευασίες από λευκοσίδηρο (π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.)
• Συσκευασίες από πλαστικό (π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.)
• Συσκευασίες από γυαλί (π.χ. μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά.) Οι γυάλινες συκευασίες οδηγούνται στο μπλέ κώδωνα.
• Συσκευασίες από χαρτί και χαρτοκιβώτια (π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, μπισκότα, ζάχαρη, χαρτοσακούλες κ.ά.)

Μεταφέρουμε τα ανακυκλώσιμα στον ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΗΜΑΣΜΕΝΟ μπλε κάδο (είτε μέσα στην ειδική τσάντα ανακύκλωσης, είτε μέσα σε μια κοινή σακούλα απορριμμάτων), όπου τα αδειάζουμε χωρίς τη σακούλα. 
Αν η σακούλα δεν είναι πολλαπλής χρήσης, αφού την αδειάσουμε, τη ρίχνουμε στον κάδο σαν ανακυκλώσιμο.

Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που λειτουργούν για αυτό το σκοπό. Εκεί τα υλικά διαχωρίζονται, μέσα από μία διαδικασία που περιλαμβάνει διατάξεις μηχανικού διαχωρισμού και χειροδιαλογή, σε επιμέρους δευτερογενή υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί/ χαρτόνι, ΡΕΤ, HDΡΕ, ανάμικτα πλαστικά, φιλμ ΡΕ, γυαλί, σίδηρο και αλουμίνιο), και εφόσον είναι εφικτό και άλλα ανακυκλώσιμα μη-συσκευασίες, όπως έντυπα κλπ. Κατόπιν τα διαχωρισμένα υλικά οδηγούνται προς δεματοποίηση (εκτός από το γυαλί) για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τα αντίστοιχα εργοστάσια σε χρήσιμα υλικά.

- Κτίριο διοίκησης
-  Φυλάκιο εισόδου - Ζυγιστήριο  
-  Γεφυροπλάστιγγα  
-  Συνεργείο  
-  Κτίριο ενέργειας 
-  Περίφραξη – ηλεκτροφωτισμός 
- Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών 
- Χώρος αποθήκευσης υλικού επικάλυψης και χωματισμών μεγάλης επιφάνειας
- Χώρος απόθεσης γαιωδών
- Χώρος δειγματοληψίας
- Χώρος αναμονής οχημάτων
- Χώρος στάθμευσης προσωπικού και επισκεπτών
- Αντιπυρική ζώνη
- Δεξαμενή πυρόσβεσης – ύδρευσης
- Περιμετρική δενδροφύτευση
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
- Έργα ασφάλειας – πυρόσβεσης

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ είναι 86,3 στρέμματα με τον ενεργό χώρο διάθεσης να καλύπτει 51.553 m2 συνολικά και έχει χωριστεί σε δύο φάσεις λειτουργίας την Α’ και την Β’ φάση, οι οποίες εξυπηρετούν τους Δήμους μετόχους του ΦΟΔΣΑ

Ο ΧΥΤΑ του Δ. Χίου εντοπίζεται δυτικά της οδού «Αρμολίων – Βέσσας», στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Πόδορας».  Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Χίου, ενώ εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχωρίων, του Δήμου Χίου. 

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ είναι 86,3 στρέμματα με τον ενεργό χώρο διάθεσης να καλύπτει 51.553 m2 συνολικά και έχει χωριστεί σε δύο φάσεις λειτουργίας την Α’ και την Β’ φάση, οι οποίες εξυπηρετούν τους Δήμους μετόχους του ΦΟΔΣΑ

Με το πέρας λειτουργίας ή/και με την ολοκλήρωση επί μέρους τμημάτων του χώρου υγειονομικής ταφής αρχίζουν οι εργασίες και τα έργα τελικής κάλυψης και επανένταξης του χώρου στο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση του Χ.Υ.Τ.Α. Ν.Χίου η χρήση που προτείνεται είναι η επαναβλάστηση σύμφωνα με το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής και η περιμετρική δενδροφύτευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το στάδιο μεταφροντίδας ενός Χ.Υ.Τ.Α. γίνονται συστηματικές μετρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των στραγγισμάτων, του βιοαερίου και των καθιζήσεων. Ως εκ τούτου, η μεταφροντίδα  μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες και ολοκληρώνεται όταν η δυναμικότητα εκπομπών (στραγγισμάτων, βιοαερίου) είναι τόσο χαμηλή που δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στη διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα.

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στη θάλασσα.

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας[εκκρεμεί παραπομπή] και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ακόμα με την ανακύκλωση μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) καθώς ανοίγουν και νέες θέσεις εργασίας.

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας.

Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

Η είσοδος των απορριμματοφόρων γίνεται μέσω της κεντρικής πύλης εισόδου, όπου κατά την είσοδό τους τα οχήματα ζυγίζονται στην ειδική γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ.
Μετά τη ζύγισή τους τα οχήματα ακολουθούν τη διαδρομή του εσωτερικού οδικού δικτύου προς το ημερήσιο μέτωπο διάθεσης των απορριμμάτων και εναποθέτουν τα απορρίμματα στο υποδεικνυόμενο από τους επόπτες του ΧΥΤΑ σημείο.
Κατά την έξοδο τους, τα οχήματα ζυγίζονται στη γεφυροπλάστιγγα, όπου αυτόματα εκτυπώνεται το χαρτί με το καθαρό βάρος των απορριμμάτων, τα στοιχεία του οχήματος, την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης καθώς και τη δημοτική ενότητα προέλευσης του απορριμματοφόρου. Το χαρτί αυτό είναι διπλότυπο και υπογράφεται από τον οδηγό του απορριμματοφόρου, όπου ένα αντίγραφο παίρνει εκείνος και το άλλο παραμένει στο ΧΥΤΑ, για τη τήρηση αρχείου με τις ποσότητες των απορριμμάτων που εισέρχονται.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης στην καθημερινή μας ζωή είναι πολλά.

Κάνοντας Ανακύκλωση :

 • Προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία μας από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχουν τα απορρίμματα και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας.
 • Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους.
 • Βοηθώ στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος αφού με το να συμμετέχω στην ανακύκλωση απομένουν πολύ λιγότερα σκουπίδια.
 • Εξοικονομώ πρώτες ύλες και ενέργεια, αφού η ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς ύλες είναι πολλαπλάσια από αυτή που χρειάζεται όταν η παραγωγή γίνεται από χρησιμοποιημένα υλικά.
 • Προκύπτουν συναλλαγματικά οφέλη για τη χώρα μας έτσι ενισχύω την οικονομία του τόπου μου.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
 • Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό εφόσον η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης πολιτισμού.
 • Βοηθώ στο να έχουμε εμείς και οι υπόλοιπες γενιές ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον.

Σήμερα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων γίνεται στην Α’ φάση, με έναρξη λειτουργίας τον Οκτώβριο του 2012,η οποία αναπτύσσεται σε έκταση 29.74 στρέμματα με ωφέλιμη χωρητικότητα 356.886 κυβικά μέτρα.
Μετά την πλήρωση της Α’ φάσης θα κατασκευαστεί  η Β΄ φάση με ωφέλιμη χωρητικότητα 285.760 κυβικά μέτρα.
Ο  Χ.Υ.Τ.Α εκμεταλλεύεται σε δυο Φάσεις - κύτταρα. Ακολουθείται η εφαρμογή της μεθόδου των κυττάρων – κυψελών για την πλήρωση του χώρου με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των ομβρίων, τη μειωμένη παραγωγή στραγγισμάτων, τη καλύτερη συμπύκνωση των απορριμμάτων, τη τμηματική αποκατάσταση του χώρου με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Χ.Υ.Τ.Α.

Στο ΧΥΤΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζονται με αυτά στερεά απόβλητα (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ κεφ. 20, Απόφαση 94/3/ΕΚ.) και κανένα επικίνδυνο απόβλητο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.

Γιατί έχει αποδειχθεί από τις εμπειρίες των άλλων χωρών της Ευρώπης ότι αποδοτική ανακύκλωση γίνεται μόνο εφόσον διαχωρίζονται τα υλικά στο σπίτι μας όπου είναι ακόμα καθαρά. Παραδείγματος χάριν εάν το χαρτί μας αναμειχθεί με τα υπολείμματα των φαγητών μας τότε το μεγαλύτερο μέρος του χαρτιού δεν θα είναι αξιοποιήσιμο και ο κόπος όλων μας θα πάει χαμένος.
Είναι λοιπόν σημαντικό ο κάθε πολίτης να βοηθά κάνοντας καλή διαλογή των υλικών στο σπίτι του γιατί διαφορετικά το κόστος διαχείρισης θα πολλαπλασιαστεί. Αυτό το κόστος το πληρώνει τελικά ο ίδιος ο πολίτης αφού αυτό προστίθεται στις τιμές πώλησης των προϊόντων που ο ίδιος αγοράζει.

Η συλλογή, η αποστολή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, η αποσυναρμολόγηση, η απορρύπανση (απομάκρυνση επικινδύνων υλικών) και η μηχανική επεξεργασία κατά την οποία διαχωρίζονται τα εναπομείναντα υλικά που απαρτίζουν τις συσκευές, τα οποία οδεύουν στις κατάλληλες βιομηχανίες (σιδηρουργίες, υαλουργίες, κλπ) για να χρησιμοποιηθούν ξανά ως πρώτες ύλες.

Η παρουσία του δηλώνει την οικονομική συνεισφορά της συγκεκριμένης εταιρίας που εμπορεύεται την συσκευασία στα έργα της ανακύκλωσης και δεν πρέπει να συγχέεται με την ανακυκλωσιμότητα ή μη του υλικού συσκευασίας.

 • Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας.
 • Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους.
 • Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
 • Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό εφόσον η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης πολιτισμού.

Οι ακόλουθες συσκευασίες δεν αποτελούν στόχο της ΕΕΑΑ και δε θα πρέπει να αναμιγνύονται με τις τρεις κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω:

 • Πλαστικές συσκευασίες φαγώσιμων όπως συσκευασίες έτοιμων γευμάτων, δισκάκια για κατεψυγμένα, δισκάκια για κρέατα, κ.τ.λ.)
 • Πλαστικά περιτυλίγματα (πλαστικά περιτυλίγματα ζυμαρικών, μπισκότων, γλυκών, κ.τ.λ.)
 • Αλουμινόχαρτο, περιτυλίγματα από αλουμίνιο (σοκολάτας, τσιπς, γλυκών, κ.τ.λ.)
 • Χάρτινα περιτυλίγματα (σοκολάτας, γλυκών, δώρων, κ.τ.λ.)

 

 • Χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.
 • Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.
 • Πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.α.
 • Λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα, κ.λπ.

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά αποδεκτή λειτουργία της μονάδας,  είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών που αφορούν την παρακολούθηση – καταγραφή και αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων που σχετίζονται με τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν οι μονάδες αυτές. Οι παραπάνω ενέργειες σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται βάση την περιβαλλοντικής μελέτης.