ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.

Οι ΦΟΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

Οι ΦΟΔΣΑ ως κύριο έργο και κοινωνικό ρόλο έχουν την παροχή υπηρεσιών στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης του ΠΕΣΔΑ της περιφέρειάς τους.  

Στόχος της εταιρείας είναι η άρτια λειτουργία του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (μεταφόρτωση , μεταφορά , επεξεργασία , αξιοποίηση , διάθεση), η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας,η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης, η απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων που θα έχουν σαν όφελος τη προστασία του περιβάλλοντος για το σύνολο των πολιτών.

Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.  Α.Ε.

 ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 265

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το 2009

ενώ ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α.)

τέθηκε σε κανονική λειτουργία το 2011.

Ο ΧΥΤΑ της Χίου εντοπίζεται δυτικά της οδού Αρμολίων Βέσσας στη περιοχή με το τοπωνύμιο Πόδορας.Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ είναι 86,3 στρ με τον ενεργό χώρο διάθεσης να καλύπτει 51,5 στρ και έχει χωριστεί σε δυο φάσεις, την Α και τη Β, οι οποίες εξυπηρετούν τους Δήμους μετόχους του ΦΟΔΣΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Alt

Γραμματεία

Alt

Γραφείο Πιστοποίησης

Alt

Νομική Υπηρεσία

Alt

Διεύθυνση Σχειδασμού και Ανάπτυξης

Alt

Διεύθυνση Προμηθειών, Υπηρεσιών και Προγραμμάτων

Alt

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού

Alt

Διεύθυνση διαχείρισης αποβλήτων

Alt