25.Μάιος.2022
  • Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»
  • Μη Κερδοσκοπικό Φορέα NoWaste21
ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.
Ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Χίου - “Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε.” σε συνεργασία με το Δήμο Χίου, το  Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και το Μη Κερδοσκοπικό Φορέα NoWaste21 διοργανώνει διήμερο...