09 Μαρ 2022 10:47 AM
ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

Εφαρμόζοντας το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) και κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της, η Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε. πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, την 25η Φεβρουαρίου 2022, η Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε. πραγματοποίησε την τρίτη συνάντηση με τους προέδρους των οικισμών Θυμιανών, Νεοχωρίου, Χαλκειούς, Αγ. Γεωργίου Συκούση, Βαβίλων, Βασιλειώνικου, Βερβεράτου, Δαφνώνα και Ζυφιά.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

Α. Τρόποι για την ενεργή συμμετοχή του κάθε οικισμού μέσω των Προέδρων, όπως η ανάπτυξη ‘πράσινης γωνίας’ σε νέα σημεία ώστε να αναβαθμιστούν τα χωριά και οι κάτοικοι να απολαμβάνουν όμορφα σημεία στην περιοχή τους.

Β. Ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών από τις παραλίες και τα χωριά κατά τη θερινή περίοδο.

Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση που πραγματοποιείται για την τελική διάθεση των  συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών από τις σχολικές μονάδες του νησιού.

Δ. Κατάθεση προτάσεων και επίλυση προβλημάτων με άμεση παρέμβαση του Φορέα.

Η ενεργή συμμετοχή όλων των οικισμών του νησιού συνοδευόμενη από προτάσεις και τυχόν παρατηρήσεις, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του εθνικού στόχου ανακύκλωσης. Κοινή μας δέσμευση η κάθετη ενημέρωση και συμμετοχή όλων μας στην προστασία του περιβάλλοντος από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο.