Ομιλία του κ. Μανώλη Γραφάκου στο #deplhieconomicforum, για θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και τις υποδομές που είναι αναγκαίες για τη χώρα μας στη διαχείριση των αποβλήτων και τις προοπτικές χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

15 Απρ 2022 8:31 AM
Ομιλία του κ. Μανώλη Γραφάκου στο #deplhieconomicforum, για θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και τις υποδομές που είναι αναγκαίες για τη χώρα μας στη διαχείριση των αποβλήτων και τις προοπτικές χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πολλοστή φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Γενικού Γραμματέα κ. Μανώλη Γραφάκου, πιστοποιεί την αλλαγή σελίδας στη διαχείριση απορριμμάτων για τη χώρα μας. Το ΥΠΕΝ προβάλει και επικοινωνεί κατά τη διάρκεια των δυόμιση ετών, παράλληλα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τις απαραίτητες υποδομές που κατασκευάζονται και τη σημαντικότητα του Εθνικού Ενιαίου Σχεδιασμού, στον οποίο εντάσσονται όλοι οι φορείς,  που στοχεύει το 2030 η ταφή να έχει μειωθεί στο 20 %. Εθνικός στόχος είναι η ανατροπή της χρονίζουσας αυτής κατάστασης  και η απομάκρυνση προβληματικών στοιχείων που αποσκοπούν στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση της δημόσιας υγείας των πολιτών. 
 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό βίντεο

https://www.facebook.com/mgrafakos/videos/4918567891602237