17 Μάιος 2022 1:24 PM
Πως ΚΔΑΥ και ΜΕΑ αλλάζουν το "παιχνίδι" της ανακύκλωσης στη Χίο

Οι νέοι κανόνες για την κυκλική οικονομία θέτουν φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση αποβλήτων και την υγειονομική ταφή στην ΕΕ.

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων είναι το πρώτο βήμα για την καθιέρωση μιας κυκλικής οικονομίας, όπου τα περισσότερα αν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται, επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.

Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση θέτει κοινό στόχο για την ανακύκλωση του 55% τουλάχιστον των αστικών αποβλήτων έως το 2025 (ο στόχος αυτός θα ανέλθει στο 60% έως το 2030 και στο 65% έως το 2035) αλλά και του 65% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2025 (και 70% έως το 2030), με ξεχωριστούς στόχους για συγκεκριμένες ομάδες υλικών. Θέτει επίσης έναν δεσμευτικό στόχο για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μέχρι 10% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2035.

Που βρίσκεται όμως η Χίος μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα;

Από το παρελθόν στο παρόν

Το σίγουρο είναι ότι από το 2012 που η ανακύκλωση ξεκίνησε στη Χίο, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν γίνει τα επιθυμητά βήματα, κυρίως λόγω των μοντέλων ανακύκλωσης που άλλαζε κάθε δημοτική αρχή, μέχρι να φθάσουμε στη σημερινή πραγματικότητα όπου πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ΔΙΑΝΟΧ έχει αποφασίσει να πάρει σοβαρά το ρόλο της και αφοσιωθεί σε αυτόν.

Με τη συγκεχυμένη εικόνα από τα περασμένα χρόνια και με στοιχεία που σηκώνουν πολύ συζήτηση για την ορθότητά τους, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν στη Χίο ανακυκλώνονταν περίπου το 3% των απορριμμάτων.

Πλέον αυτό το ποσοστό έχει ανέλθει στο 10%, μέσα από στοχευμένες δράσεις που εν ολίγοις αφορούν τον τρόπο περισυλλογής, την επανατοποθέτηση κάδων, την συλλογή χωριστών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών για πρώτη φορά, στην δραστηριότητα του βαν της ΔΙΑΝΟΧ, στην ενεργή ανακύκλωση των σχολείων αλλά και στις συνεργασίες με Επιμελητήριο και τοπικές επιχειρήσεις μέσα από την τοποθέτηση περίπου 40 κλωβών περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Επιπλέον για πρώτη φορά η ΔΙΑΝΟΧ, παρεμβαίνει στους κοινούς οικιακούς κάδους απορριμμάτων και περισυλλέγει εμφανή ανακυκλώσιμα υλικά όπως οι χαρτόκουτες ή τα πλαστικά.

Όπως εξηγούν στελέχη της ΔΙΑΝΟΧ στον «Π», το νέο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που εγκαινιάζεται στη ΒΙ.ΑΛ. σήμερα Τρίτη, έχει θέσει ως στόχο την ανακύκλωση 4.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ουσιαστικό στόχο μέσα στο 2023 την αύξηση στους 8.000 τόνους ετησίως.

Το σίγουρο είναι πάντως, ότι η αλλαγή μοντέλου ανακύκλωσης τους τελευταίους 30 μήνες έχει οδηγήσει στη μείωση ταφής 5.000 τόνων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της νότιας Χίου ενώ πριν οδηγούταν προς ταφή τα πάντα.

Ο σημαντικός ρόλος της ΜΕΑ – ΜΕΒΑ

Σε αυτό το σημείο έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα όπλο στα χέρια της ΔΙΑΝΟΧ, που δεν είναι άλλο από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων – Αποβλήτων, για την κατασκευή της οποίας θα δαπανηθούν περί τα 4 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΔΙΑΝΟΧ, από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της ΒΙ.ΑΛ. θα προκύπτει ένα υπόλειμμα, το οποίο σήμερα οδηγούταν προς ταφή.

Μετά την κατασκευή της ΜΕΑ- ΜΕΒΑ το συγκεκριμένο υπόλειμμα θα οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία ενώ από τη ΜΕΑ – ΜΕΒΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά και από τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Παρότι, εξηγούν τα στελέχη της ΔΙΑΝΟΧ, τα ανακυκλώσιμα που θα προκύπτουν δεν έχουν ιδιαίτερη αγοραστική αξία στο χρηματιστήριο των ανακυκλώσιμων υλικών έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Όμως ο ρόλος της ΜΕΑ δεν σταματά εδώ, καθώς έρχεται να δώσει λύση και στα οικιακά απόβλητα και κυρίως στα οργανικά απόβλητα που αποτελούν, στη Χίο, το 60% των οικιακών αποβλήτων.

Έτσι μέσα από ειδική επεξεργασία, θα προκύπτει ένα εδαφοβελτιωτικό κομπόστ, το οποίο θα επιστρέφεται στους Χιώτες παραγωγούς για αγροτική χρήση.

Όλα τα παραπάνω πέρα από το γεγονός ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζωής του κυττάρου του ΧΥΤΑ στη νότια Χίο, θα αυξήσουν σημαντικά τα έσοδα της ΔΙΑΝΟΧ ενώ θα την καταστήσουν ισχυρό «παίχτη» στο κομμάτι της διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για καινοτόμες δράσεις